De Vises Sten

FORSIDE FORSIDE  Translate by Google X-LOFOTEN X-LOFOTEN X-LOFOTEN X-LOFOTEN X-LOFOTEN

X-LOFOTEN
Lofotens ukjente historie.

Lofoten
ligger i Norge, -nord for polarsirkelen i et
naturens energisenter som for tusener av år siden var arnested for en egen ideologi.

En ideologi som hadde sitt utspring fra en hellig forening mellom to folkeslag ute på fjelløya Trenyken.

De hadde søkt et avsidsliggende og kraftfullt sted for sine rituelle handlinger, -og det fant de på TRENYKEN som angivelig skulle ha lagt ikke langt fra den sagnomsuste øya, -alvelandet, UTRØST, 
som for årtusener siden lå vest i havet utenfor Røst.

Sagnene forteller at øya skulle ha vært befolket av et gudebenådet folk med magiske krefter og som hadde stor likhet med det folkeslaget grekerne kalte for HYPERBOREERE.


Moskstraumen, -kjent av grekerne for flere tusen år siden.

TRENYKEN, selve Kronen ytterst i Lofoten, finner vi hulemalerier som symboliserer en Hellig forening mellom det som kan være to guddommelig gjorte personer, og deres barn.

Under hulemaleriene er det gjort funn som viser at det har vært ofret til dem.

I innsnevringer og i skille mellom lys og mørke i hulegangen som fører ned til hula med gudeskikkelsene i, finnes mindre rødmalte figurer som kan uttrykke, -overgang til andre dimensjoner.

Figurer fra Kollhellaren, Revsvika, Moskenesøy som er malt på huleveggen i skille mellom lys og mørke.

 


Fjell og fugleøya Trenyken, -arnested for flere tusen år gammel hulereligion. Øya er og omtalt som "Kronen" ute i havgapet.

GUDESKIKKELSENE PÅ TRENYKEN

HULERELIGION og dens UTBREDELSE i NORD NORGE

UTRØST

GUDINNEGRAVA PÅ EINANGEN

Fortellingen om GUDENE FRA LOFOTEN
SVOLVÆRGEITA
Kjerringa og Kailln,
-tilbedt og ofret til i århundrer.


Det forelskede par oppe i fjellet skuer utover Svolvær, -det gamle kult og solstedet i Lofoten.
Nu Lofotens hovedstad og LYSETS BY

SVOLVÆR
DET GAMLE KULTSTEDET I LOFOTENDen hellige foreningen
som fant sted i dette NATURENS ENERGISENTER, som Lofotøyene er, -gav fødsel til en ny ideologi som spredde seg ut av øyriket og til det gamle HÅLOGALAND.

Det fortelles at de gamle Hålogalendingene la under seg store landområder i nord, og de anså seg selv som, -de som stammet fra gudene.

Det vites ikke hvor uradelen kom fra, men det er ikke utenkelig at de var etterkommere etter det gudebenådede folkeslaget fra Utrøst.

De hadde arvet de samme magiske kreftene som sine forfedre, men da kreftene ble misbrukt for å erverve jordisk rikdom i stedet for åndelig rikdom, så ble kreftene svekket mer og mer for hver generasjon.

Deres Handels og maktsenter ble med tiden lagt til VÅGAR i Lofoten, som fikk sitt fall i år 999 da Tore Hjort, som var konge i Hålogaland på den tiden, ble drept av Olav Trygvasson da han forsvarte byen.

Vågar oppstod senere (1100/1200 tallet) som middelalderbyen i Lofoten, men da i Storvågan utenfor Kabelvåg. MIDDELALDERBYEN VÅGAR


 De barske havområdene rundt Lofotøyene har vært barselseng for den Norsk Arktiske torskestammen gjennom tusener av år. Moskstraumen, -et av de mest beryktede havstrømmene i verden, med fjelløya Mosken innhyllet i havskodde i bakgrunn.


 Copyright© X-Lofoten 2016